May 25, 2020   7:28 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identification number: 38288
University e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Department of Mathematics and Descriptive Geometry (FCE)
 

     Graduate     Lesson     
     
     
Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Goodness of fit test efektivly
Written by (author):
Ing. Lenka Hulalová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Testy dobrej zhody efektívne
Summary:V mojej diplomovej práci som sa venovala testom dobrej zhody. Práca je rozdelená do 6 kapitol. Na začiatku sa venujem základným rozdelením pravdepodobnosti a testom dobrej zhody. V piatej kapitole je definovaná kopula a základné parametrické kopule. V šiestej kapitole je opísaný postup bootstrap metódy na výpočet p-value. Keďže pre väčšinu testov nie je známe rozdelenie pravdepodobnosti. Mojou úlohou bolo vytvori program, ktorý by vypočítal hodnotu p-value pre neznáme rozdelenie testovacej štatistiky ako sú kopule. Kvôli efektivite je tento program zparalerizovaný. Program je napísaný v softvéri Mathematica, obrázky kopúl sú tiež z Mathematici.
Key words:kopula, testy dobrej zhody, rozdelenie pravdepodobnosti

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited