6. 4. 2020  15:18 Irena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Identifikačné číslo: 38288
Univerzitný e-mail: tomas.bacigal [at] stuba.sk
 
Docent CSc.,PhD. - Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
 
Externý spolupracovník - Fakulta informatiky a informačných technológií (STU)

Kontakty     Absolvent     Výučba     Záverečná práca     
Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Testy dobrej zhody efektívne
Autor: Ing. Lenka Hulalová
Pracovisko: Katedra matematiky a deskriptívnej geometrie (SvF)
Vedúci práce: doc. Ing. Tomáš Bacigál, PhD.
Oponent:Ing. Michal Dibala
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Testy dobrej zhody efektívne
Abstrakt:V mojej diplomovej práci som sa venovala testom dobrej zhody. Práca je rozdelená do 6 kapitol. Na začiatku sa venujem základným rozdelením pravdepodobnosti a testom dobrej zhody. V piatej kapitole je definovaná kopula a základné parametrické kopule. V šiestej kapitole je opísaný postup bootstrap metódy na výpočet p-value. Keďže pre väčšinu testov nie je známe rozdelenie pravdepodobnosti. Mojou úlohou bolo vytvori program, ktorý by vypočítal hodnotu p-value pre neznáme rozdelenie testovacej štatistiky ako sú kopule. Kvôli efektivite je tento program zparalerizovaný. Program je napísaný v softvéri Mathematica, obrázky kopúl sú tiež z Mathematici.
Kľúčové slová:kopula, testy dobrej zhody, rozdelenie pravdepodobnosti

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene