Oct 21, 2019   10:52 a.m. Uršuľa
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposal substructure ecoducts over highway
Written by (author): Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Richard Míka
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
Summary:Náplňou diplomovej práce je návrh zakladania ekoduktu, ktorý bude slúžiť pre migráciu zveri v rámci Alpsko-karpatského koridoru ako bezpečný prechod ponad existujúcu diaľnicu D2. Ekodukty sú mostné objekty, na ktorých je vylúčená akákoľvek doprava, nie je na nich zriadená žiadna verejná cesta. Ekodukt Moravský Sv. Ján je navrhnutý ako rámový železobetónový most s podperou v strednom deliacom páse diaľnice. Súčasťou práce je vyhodnotenie a interpretácia výsledkov inžinierskogeologického prieskumu a optimalizácia vstupných parametrov do výpočtového modelu pre návrh základovej konštrukcie mosta.
Key words:Ekodukt, inžinierskogeologický prieskum, pilóta

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited