15. 11. 2019  23:31 Leopold
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikační číslo: 3849
Univerzitní e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
Autor: Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Oponent:Ing. Richard Míka
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
Abstrakt:Náplňou diplomovej práce je návrh zakladania ekoduktu, ktorý bude slúžiť pre migráciu zveri v rámci Alpsko-karpatského koridoru ako bezpečný prechod ponad existujúcu diaľnicu D2. Ekodukty sú mostné objekty, na ktorých je vylúčená akákoľvek doprava, nie je na nich zriadená žiadna verejná cesta. Ekodukt Moravský Sv. Ján je navrhnutý ako rámový železobetónový most s podperou v strednom deliacom páse diaľnice. Súčasťou práce je vyhodnotenie a interpretácia výsledkov inžinierskogeologického prieskumu a optimalizácia vstupných parametrov do výpočtového modelu pre návrh základovej konštrukcie mosta.
Klíčová slova:Ekodukt, inžinierskogeologický prieskum, pilóta

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně