19. 11. 2019  7:15 Alžbeta
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
Autor: Ing. Miloslav Ďuran-Bašták
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Oponent:Ing. Richard Míka
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh základovej konštrukcie ekoduktu nad diaľnicou
Abstrakt:Náplňou diplomovej práce je návrh zakladania ekoduktu, ktorý bude slúžiť pre migráciu zveri v rámci Alpsko-karpatského koridoru ako bezpečný prechod ponad existujúcu diaľnicu D2. Ekodukty sú mostné objekty, na ktorých je vylúčená akákoľvek doprava, nie je na nich zriadená žiadna verejná cesta. Ekodukt Moravský Sv. Ján je navrhnutý ako rámový železobetónový most s podperou v strednom deliacom páse diaľnice. Súčasťou práce je vyhodnotenie a interpretácia výsledkov inžinierskogeologického prieskumu a optimalizácia vstupných parametrov do výpočtového modelu pre návrh základovej konštrukcie mosta.
Kľúčové slová:Ekodukt, inžinierskogeologický prieskum, pilóta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene