Oct 16, 2019   2:05 p.m. Vladimíra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Geotechnical design of spread foundation
Written by (author): Ing. Christos Makrypoulias
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:prof. Ing. Peter Turček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:English

Slovak        English

Title of the thesis:Geotechnický návrh plošných základov
Summary:Ekonomický, technický a sociálny rozvoj v súčasnosti spôsobuje čoraz vyššiu koncentráciu obyvateľstva v mestách, čo je sprevádzané zvýšenou stavebnou činnosťou. Tento rozvoj má za následok aj zvýšené požiadavky na zakladanie budov. Základy stavieb sú súčasťou každej stavby a musia byť navrhnuté tak, aby odolávali nielen vertikálnemu zaťaženiu, ale aj zemetraseniu, vetru a ďalším premenným a mimoriadnym zaťaženiam. Cieľom mojej práce bolo poukázať na rozdiely v navrhovaní plošných základov použitím rôznych návrhových prístupov v zmysle Eurokódu 7 a analyzovať vplyv rôznych faktorov, ako hĺbka zakladania a tvar základu na únosnosť základovej pätky
Key words:plošný základ, návrhový prístup, geotechnické parametre

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited