15. 10. 2019  1:39 Terézia
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Experimentálny výskum vlastností zemín
Autor: Ing. Nikolaos Selis
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Oponent:doc. RNDr. Miloslav Kopecký, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Experimentálny výskum vlastností zemín
Abstrakt:Cieľom mojej práce bolo analyzovať parametre šmykovej pevnosti hrubozrnných zemín na základe laboratórnych a terénnych skúšok. Vykonali sme 6 skúšok vo veľkorozmerovom šmykovom prístroji pri šiestich rôznych normálových napätiach. Dynamická penetračná skúška sa vykonala pre vzorku dobre zrneného štrku. Vzorka zle zrneného piesku sa skúšala vo veľkorozmerovom aj štandardnom krabicovom šmykovom prístroji. Porovnanie hodnôt uhla šmykovej pevnosti pre rôzne zhutnenú vzorku potvrdil závislosť uhla šmykovej pevnosti na uľahnutosti. Namerané hodnoty uhla šmykovej pevnosti štrku s ostrohrannými zrnami sú vyššie, ako tabuľkové hodnoty, uvedené v minulosti používaných slovenských technických normách a porovnateľné skúsenosti, publikované v zahraničnej literature. Veľkosť krabice šmykového prístroja nemá vplyv na výsledky stanovenia šmykovej pevnosti vzorky piesku. Experimentálne skúšanie ukázalo významný vplyv tvaru zŕn (pôvodu) hrubozrnných zemín na parametre šmykovej pevnosti.
Kľúčové slová:hrubozrnné zeminy, laboratórne skúšky, geotechnické parametre

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene