Jan 20, 2020   8:13 a.m. Dalibor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identification number: 3849
University e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Department of Geotechnics (FCE)
Institute chief official - Department of Geotechnics (FCE)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Geotechnical design of spread footing
Written by (author): Ing. Radovan Kramár
Department: Department of Geotechnics (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Opponent:Ing. Jakub Stacho, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh plošných základov
Summary:V mojej práci som vypracoval parametrickú štúdiu, zameranú na porovnanie tabuľkových únosností zemín s vypočítanými hodnotami únosností podľa medzných stavov a zásad pre 2. geotechnickú kategóriu pre rôzne typy zeminy. Zisťoval som zmenu únosnosti so zmenou konzistencie, uľahnutosti, šírky základu a hĺbky založenia. Návrh základovej konštrukcie akumulačnej vákuovej nádrže som vypracoval pre jemnozrnné a hrubozrnné zeminy s rôznymi charakteristickými hodnotami geotechnických parametrov. Tiež som riešil návrh plošného založenia pre akumulačnú vákuovú nádrž pre dve geologické prostredia ako kruhovú pätku v softvéri GEO5. Pre jedno z týchto geologických prostredí som vypracoval aj overovací výpočet v softvéri Mathcad 14 a pre porovnanie riešenia aj návrh plošného založenia ako kruhovej dosky.
Key words:plošný základ, geotechnické parametre zemín, pätka, základová doska, navrhovanie geotechnických konštrukcií

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited