7. 12. 2019  12:03 Ambróz
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Návrh plošných základov
Autor: Ing. Radovan Kramár
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Oponent:Ing. Jakub Stacho, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Návrh plošných základov
Abstrakt:V mojej práci som vypracoval parametrickú štúdiu, zameranú na porovnanie tabuľkových únosností zemín s vypočítanými hodnotami únosností podľa medzných stavov a zásad pre 2. geotechnickú kategóriu pre rôzne typy zeminy. Zisťoval som zmenu únosnosti so zmenou konzistencie, uľahnutosti, šírky základu a hĺbky založenia. Návrh základovej konštrukcie akumulačnej vákuovej nádrže som vypracoval pre jemnozrnné a hrubozrnné zeminy s rôznymi charakteristickými hodnotami geotechnických parametrov. Tiež som riešil návrh plošného založenia pre akumulačnú vákuovú nádrž pre dve geologické prostredia ako kruhovú pätku v softvéri GEO5. Pre jedno z týchto geologických prostredí som vypracoval aj overovací výpočet v softvéri Mathcad 14 a pre porovnanie riešenia aj návrh plošného založenia ako kruhovej dosky.
Kľúčové slová:plošný základ, geotechnické parametre zemín, pätka, základová doska, navrhovanie geotechnických konštrukcií

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene