17. 11. 2019  7:59 Klaudia, štátny sviatok - Deň boja za slobodu a demokraciu
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikační číslo: 3849
Univerzitní e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí ústavu - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Disertační práce
Název práce:Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
Autor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Pracoviště: Katedra geotechniky (SvF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Lumír Miča, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
Abstrakt:Technológia zhotovenia pilóty ma významný vplyv na jej únosnosť a deformačné správanie. Z hľadiska technológie pilótovania sa v dizertačnej práci zameriavame predovšetkým na vŕtané roztláčané pilóty (DDS), kontinuálne vŕtané pilóty (CFA), ale aj na tradičné pažené rotačne vŕtané pilóty. V súčasnosti sa na navrhovanie pilót na Slovensku najčastejšie používa analytický výpočtový model uvedený v komentári k STN 73 1002 a medzná zaťažovacia krivka -- nelineárna teória sadnutia osamelej pilóty. Tieto výpočtové metódy neumožňujú zohľadniť vplyv technológie zhotovenia pilóty. V dizertačnej práci sú analyzované výpočtové metódy Cavity Expansion Theory, numerické modelovanie -- MKP a analytický výpočtový model na stanovenie zvislej únosnosti pilóty. Uvedené sú možnosti a odporúčania zohľadnenia technológie pilótovania priamo vo výpočte, ktoré berú do úvahy geometriu pilóty a inžinierskogeologické podmienky. Výsledky výpočtov sú analyzované a vyhodnotené na základe výsledkov statických zaťažovacích skúšok z rôznych lokalít Slovenska, Kazachstanu a Chorvátska. Výsledky týchto analýz preukázali, že pri dodržaní našich odporúčaní zohľadnenia technológie vo výpočte, je možné spoľahlivo stanoviť únosnosť a deformačné spávanie pilóty.
Klíčová slova:numerické modelovanie pilót, DDS pilóty, pilóty, technológia zhotovenia pilóty, CFA pilóty, vŕtané pilóty

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně