18. 11. 2019  15:35 Eugen
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Identifikačné číslo: 3849
Univerzitný e-mail: jana.frankovska [at] stuba.sk
 
Profesorka CSc.,PhD. - Katedra geotechniky (SvF)
Vedúca katedry - Katedra geotechniky (SvF)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Dizertačná práca
Názov práce:Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
Autor: Ing. Jakub Stacho, PhD.
Pracovisko: Katedra geotechniky (SvF)
Vedúci práce: prof. Ing. Jana Frankovská, PhD.
Oponent 1:prof. Ing. Jozef Hulla, DrSc.
Oponent 2:doc. Ing. Jan Masopust, CSc.
Oponent 3:doc. Ing. Lumír Miča, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza navrhovania pilót so zohľadnením technológie zhotovovania
Abstrakt:Technológia zhotovenia pilóty ma významný vplyv na jej únosnosť a deformačné správanie. Z hľadiska technológie pilótovania sa v dizertačnej práci zameriavame predovšetkým na vŕtané roztláčané pilóty (DDS), kontinuálne vŕtané pilóty (CFA), ale aj na tradičné pažené rotačne vŕtané pilóty. V súčasnosti sa na navrhovanie pilót na Slovensku najčastejšie používa analytický výpočtový model uvedený v komentári k STN 73 1002 a medzná zaťažovacia krivka -- nelineárna teória sadnutia osamelej pilóty. Tieto výpočtové metódy neumožňujú zohľadniť vplyv technológie zhotovenia pilóty. V dizertačnej práci sú analyzované výpočtové metódy Cavity Expansion Theory, numerické modelovanie -- MKP a analytický výpočtový model na stanovenie zvislej únosnosti pilóty. Uvedené sú možnosti a odporúčania zohľadnenia technológie pilótovania priamo vo výpočte, ktoré berú do úvahy geometriu pilóty a inžinierskogeologické podmienky. Výsledky výpočtov sú analyzované a vyhodnotené na základe výsledkov statických zaťažovacích skúšok z rôznych lokalít Slovenska, Kazachstanu a Chorvátska. Výsledky týchto analýz preukázali, že pri dodržaní našich odporúčaní zohľadnenia technológie vo výpočte, je možné spoľahlivo stanoviť únosnosť a deformačné spávanie pilóty.
Kľúčové slová:numerické modelovanie pilót, DDS pilóty, pilóty, technológia zhotovenia pilóty, CFA pilóty, vŕtané pilóty

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene