28. 2. 2020  1:00 Zlatica
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikační číslo: 3886
Univerzitní e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výuka     Závěrečná práce     Projekty     
Publikace     Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Autor: Ing. Romana Komorová
Pracoviště: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedoucí práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Šmogrovič
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Physicochemical properties of alcohol-gasoline blends
Abstrakt:Increasing consumption of fuels demands for using renewable sources, which could partly replace the fuels based on fossil raw materials. Using bioethanol as a fuel brings several serious problems concerning transport and storage. Butanol-gasoline blends are not only the way of saving natural sources, but also the possible replacement for ethanol blends, while produced from the same sources. This master thesis presents the fuel characteristics of butanol/ethyl tert-butyl ether/gasoline blends compared to ethanol/ethyl tert-butyl ether/gasoline blends, following STN EN 228 standards. Chosen characteristics of the blends at various concentrations were determined: density at 15 °C, Reid vapor pressure, distillation characteristics, water content in two-phase system gasoline/water. Oxygen content was calculated. Butanol blends, compared to ethanol blends, slightly increased the density of the final blends, but still meeting the standards. Ethanol creates azeotropic mixtures with gasolines hydrocarbons at limited range and therefore, it increases vapor pressure. On the other hand, butanol in blend with ETBE lowers the Reid vapor pressure. A higher water contamination of ethanol/gasoline mixtures caused the phase separation, because ethanol transits to the water phase. This could lead to the decreasing of octane number and vapor pressure below the limit stated in technical norm. Butanol/gasoline blends show significantly better phase stability while contaminated with water, than ethanol/gasoline mixtures. Presence of butanol also lowers an oxygen content in the final blends, compared to ethanol/gasoline blends. From the point of view of the physicochemical characteristics of blends butanol/ETBE/gasoline, results of this research demonstrate, that butanol may be advantageous substitution for the currently used ethanol in gasoline mixtures, or it could be added in a mixture with ethanol.
Klíčová slova:ethanol, butanol, ETBE, gasoline, fuel, characteristics, blend

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně