28. 2. 2020  0:21 Zlatica
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identifikačné číslo: 3886
Univerzitný e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Fyzikálnochemické vlastnosti alkohol-benzínových zmesí
Autor: Ing. Romana Komorová
Pracovisko: Oddelenie organickej technológie, katalýzy a ropy (ÚOCHKP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Šmogrovič
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Physicochemical properties of alcohol-gasoline blends
Abstrakt:Increasing consumption of fuels demands for using renewable sources, which could partly replace the fuels based on fossil raw materials. Using bioethanol as a fuel brings several serious problems concerning transport and storage. Butanol-gasoline blends are not only the way of saving natural sources, but also the possible replacement for ethanol blends, while produced from the same sources. This master thesis presents the fuel characteristics of butanol/ethyl tert-butyl ether/gasoline blends compared to ethanol/ethyl tert-butyl ether/gasoline blends, following STN EN 228 standards. Chosen characteristics of the blends at various concentrations were determined: density at 15 °C, Reid vapor pressure, distillation characteristics, water content in two-phase system gasoline/water. Oxygen content was calculated. Butanol blends, compared to ethanol blends, slightly increased the density of the final blends, but still meeting the standards. Ethanol creates azeotropic mixtures with gasolines hydrocarbons at limited range and therefore, it increases vapor pressure. On the other hand, butanol in blend with ETBE lowers the Reid vapor pressure. A higher water contamination of ethanol/gasoline mixtures caused the phase separation, because ethanol transits to the water phase. This could lead to the decreasing of octane number and vapor pressure below the limit stated in technical norm. Butanol/gasoline blends show significantly better phase stability while contaminated with water, than ethanol/gasoline mixtures. Presence of butanol also lowers an oxygen content in the final blends, compared to ethanol/gasoline blends. From the point of view of the physicochemical characteristics of blends butanol/ETBE/gasoline, results of this research demonstrate, that butanol may be advantageous substitution for the currently used ethanol in gasoline mixtures, or it could be added in a mixture with ethanol.
Kľúčové slová:ethanol, butanol, ETBE, gasoline, fuel, characteristics, blend

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene