Jan 19, 2020   4:47 p.m. Drahomíra, Mário, Sára
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Identification number: 3886
University e-mail: elena.hajekova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     Conferences     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Developement of laboratory reactor and its use for the study of coke formation during pyrolysis of hydrocarbon feedstocks
Written by (author): Ing. Boris Jambor, PhD.
Department: Department of Organic Technology, Catalysis and Petroleum Chemistry (IOCP FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Elena Hájeková, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Vladimír Danielik, PhD.
Opponent 2:Ing. Jozef Mikulec, PhD.
Opponent 3:doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vývoj laboratórneho reaktora a jeho použitie na štúdium tvorby koksu pri pyrolýze uhľovodíkových surovín
Summary:Úlohou dizertačnej práce bolo hodnotiť vybrané priemyselné pyrolýzne suroviny z hľadiska ich tendencie ku tvorbe koksu, ako aj z hľadiska výťažkov žiadaných nízkomolekulových alkénov vznikajúcich pri ich pyrolýze. Ťažisko práce ležalo vo vývoji a testovaní nového laboratórneho reaktora umožňujúceho štúdium rýchlosti tvorby koksu a morfológie koksu. V práci sa hľadali vhodné reakčné podmienky a postup získania reprodukovateľných výsledkov tvorby koksu. Vyvinuté zariadenie umožňuje merať usadzovanie koksu pri použití kvapalných aj plynných uhľovodíkových surovín, na platničkách vyrobených z rôznych materiálov, umiestnených v oceľovom reaktore v prítomnosti inertného zrieďovadla. Testovala sa vhodná metóda na vytvorenie inertnej vrstvy SiO2 na vnútornej stene reaktora, ktorá by potláčala katalytický účinok stien reaktora na priebeh sekundárnych reakcií pri pyrolýze spojených s tvorbou koksu. Tvorba vrstvy SiO2 prebiehala pomocou nanášania z pár a sól-gél metódou. Prvým postupom vznikla nekompaktná vrstva porézneho prášku na stene reaktora na rozdiel od popraskaného filmu vytvoreného sól-gél metódou. Z dôvodu postupného opadávania vrstvy SiO2 sa nakoniec zvolilo predkoksovanie stien reaktora za tvorby ochranného uhlíkového filmu na začiatku každej série meraní. Presnosť merania tvorby koksu bola overená pyrolýzou primárneho benzínu. Rýchlosť tvorby koksu a morfológia koksu boli študované na dvoch rôznych priemyselne využívaných zliatinách vo forme platničiek umiestnených v koksovacom reaktore. Ako surovina sa použili dva benzíny s rozdielnym skupinovým zložením a obsahom sírnych látok. Stanovili sa závislosti množstva vytvoreného koksu od doby experimentu. Tieto dokazujú rôzne rýchlosti tvorby koksu v závislosti od kvality použitej suroviny. Morfológia koksu bola študovaná pomocou skenovacej elektrónovej mikroskopie po 120 minútach od začiatku koksovania na čistých platničkách, kedy v procese prevládal katalytický mechanizmus tvorby koksu a po 840 minútach, kedy tvorba koksu prebieha mechanizmom voľných radikálov a kondenzačným mechanizmom. V dizertačnej práci boli tiež pozorované zmeny v obsahu Cr, Ni, Fe a Mn v povrchových vrstvách testovaných platničiek v závislosti od ich doby používania.
Key words:morfológia koksu, pyrolýza, laboratórny pyrolýzny reaktor, vrstva SiO2, tvorba koksu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited