Apr 7, 2020   10:31 p.m. Zoltán
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Identification number: 3890
University e-mail: vladimir.dvonka [at] stuba.sk
 
Vedecký pracovník KS II.b. CSc.,PhD. - Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Ink-jet print color fidelity of historical documents
Written by (author): Ing. Peter Ambróz
Department: Department of Graphic Arts Technology and Applied Photochemistry (IPM FCFT)
Thesis supervisor: Ing. Vladimír Dvonka, PhD.
Opponent:doc. Ing. Michal Veselý, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Farebná vernosť ink-jetovej tlače kópií historických dokumentov
Summary:Zabezpečenie čo najvernejšej reprodukcie testovacej farebnej odrazovej predlohy s využitím farebnej ink-jetovej tlačiarne, skenera a digitálneho fotoaparátu. Navrhnutie optimálneho spôsobu zhotovenia farebných fotografií digitálnym fotoaparátom/skenerom (osvetlenie, expozícia a iné expozičné podmienky) a optimalizácia tlače zdigitalizovanej testovacej predlohy. Vyhotovenie farebných ICC profilov k jednotlivým reprodukčným zariadeniam (tlačiareň, skener, fotoaparát). Vypočítanie farebnej chyby reprodukcie oproti testovaciemu originálu pre každé reprodukčné zariadenie. Porovnanie farebnej chyby navrhnutého reprodukčného zariadenia s komerčnými technológiami.
Key words:farebná vernosť, historické dokumenty, ICC


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited