21. 11. 2019  6:11 Elvíra
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Autor: Ing. Zuzana Špacírová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Ondrej Híreš
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Biologická dekontaminácia papierových nosičov informácií nízkoteplotnou atmosférickou plazmou
Abstrakt:V posledných rokoch sa stalo predmetom výskumu sledovanie účinkov nízkoteplotnej plazmy na mikrobiologicky kontaminované papierové nosiče ako jeden z alternatívnych postupov sterilizácie. Plazmová modifikácia zabezpečuje účinnú dekontamináciu a aktiváciu povrchu, avšak pri úprave modelových vzoriek dochádza aj k degradačným zmenám a preto je potrebné experimentálne overovanie účinku rôznych režimov plazmovej úpravy a optimalizácia času a podmienok plazmovej úpravy. V tejto práci sa v rámci riešenia APVV projektu PlasmaArt skúmal účinok ADRE plazmy na biologickú dekontamináciu modelových vzoriek papiera Whatman a dvoch druhov papiera s vysokým obsahom lignínu, Novo a Glejený. Ako pracovné plyny boli použité kyslík, oxid uhličitý, vzduch, dusík a argón a ošetrenia plazmou prebiehali v časových intervaloch od 5 do 45 minút. Modelovým mikroorganizmom bol Penicillium chrysogenum, keďže v predchádzajúcich experimentoch bol určený ako najodolnejší druh voči plazmovej úprave spomedzi vybraných mikroorganizmov, ktoré sa najčastejšie vyskytujú v archívoch a knižniciach. Dekontaminačný účinok sa sledoval v dvoch štádách vývinu - na konídie a mycélium. Na dekontamináciu konídií sa ukázalo najúčinnejšie použitie oxidu uhličitého v 10-minútovej plazmovej úprave. V prípade mycélia na papieri Whatman a Glejený vykazovalo najvyššiu účinnosť použitie vzduchu v režime prerušovaného plazmovania (2x10 minút) a v prípade papiera Novo použitie oxidu uhličitého v takom istom režime plazmovej úpravy.
Kľúčové slová:nízkoteplotná atmosférická plazma, Penicillium chrysogenum, biologická dekontaminácia, sterilizácia , papier

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene