20. 11. 2019  5:18 Félix
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Autor: Bc. Petra Urbanová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Izabela Vajová
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mikrobiologická dekontaminácia originálneho historického pergamenu nízkoteplotnou plazmou
Abstrakt:Pergamen vo forme písacieho materiálu alebo knižnej väzby predstavuje významnú časť hmotného kultúrneho dedičstva. Pergamen, ako organický kolagénový materiál, je náchylný na vznik mikrobiologickej kontaminácie, ktorá podnecuje jeho degradáciu a v môže spôsobiť kompletnú deštrukciu materiálu. V prípade kontaminovania pergamenu mikrobiologickými kultúrami je potrebné vzniknutú kontamináciu eliminovať použitím nedeštruktívnych, neinvazívnych a pokiaľ možno bezpečných sterilizačných metód. Súčasné metódy sterilizácie objektov kultúrneho dedičstva nie sú dostatočne efektívne a mnohokrát zahŕňajú aplikáciu vysoko toxických biocídnych činidiel (napr. etylénoxid, formaldehyd), preto je dôležité vyvíjať nové, efektívnejšie metódy bez negatívnych vedľajších vplyvov. Jednou z alternatívnych metód je aplikácia nízkoteplotnej atmosférickej plazmy (NTAP). Cieľom bakalárskej práce bolo overiť sterilizačné účinky NTAP na modelových vzorkách pergamenu ako aj na originálnom historickom pergamene (HP) z roku 1780. V prvej časti sme vykonali mikrobiologickú analýzu vzorky HP, kedy sme z povrchu vzorky izolovali spolu 13 fungálnych a 2 bakteriálne kmene. V ďalšom kroku sme najprv pri rôznych podmienkach overili účinnosť NTAP na modelových vzorkách pergamenu. Následne sme NTAP aplikovali na HP. Na základe vykonaných experimentov sme dospeli k záveru, že NTAP s E = 0,6 J vykazuje mierne sterilizačné účinky pri pôsobení 10 a 15 minút, ale dané podmienky nie sú dostatočné na kompletnú devitalizáciu všetkých foriem mikroorganizmov.
Kľúčové slová:pergamen, mikrobiologická kontaminácia, ADRE plazma, sterilizácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene