Jan 27, 2020   5:57 p.m. Bohuš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identification number: 3902
University e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Department chief official - Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)

Contacts     Lesson     Final thesis     Projects     
Publications     Bodies     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:depth penetration measurements of water soluble impregnating compounds into paper sheets
Written by (author): Ing. Viera Sjekelová
Department: Department of Wood, Pulp and Paper (IPM FCFT)
Thesis supervisor: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Milan Mikula, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Metóda merania prieniku modifikačných látok do papierového listu
Summary:Cieľom práce bolo navrhnúť a aplikovať metódu merania prieniku účinných látok vodorozpustných zlúčenín pri nanášaní prúdu mikrokvapiek impregnačným roztokom v hárku papiera. Navrhnutou metódou sledovať kinetiku impregnácie dvoch druhov papiera mikrokvapkami vodných roztokov o veľkosti 1 -400 mikrometrov. Bola navrhnutá a otestovaná aparatúra, pomocou ktorej sa sleduje prítomnosť katiónov látky, ktorá je nanášaná na povrch papiera vo forme kvapiek o veľkosti 3 mikrometre pomocou kompresorového nebulizéra pri definovanom konštantnom výkone pri atmosférickom tlaku, na opačnej strane papiera upraveného indikátorom. Pre sledovanie kinetiky prieniku látky štruktúrou papiera boli použité vodorozpustné zlúčeniny obsahujúce katióny Mg2+, Zr4+, Zn2+, Na+, K+, Ca2+. Metóda sa overovala na dvoch druhoch papiera s rozdielnou hrúbkou a povrchovými vlastnosťami
Key words:deacidifikácia, kinetika , penetrácia kvapaliny


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited