14. 12. 2019  23:16 Branislava, Bronislava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Identifikačné číslo: 3902
Univerzitný e-mail: katarina.vizarova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúca oddelenia - Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)

Kontakty     Výučba     Záverečná práca     Projekty     
Publikácie     Orgány     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
Autor: Ing. Veronika Majová
Pracovisko: Oddelenie dreva, celulózy a papiera (ÚPSP FCHPT)
Vedúci práce: doc. Ing. Katarína Vizárová, PhD.
Oponent:Ing. Michaela Belovičová, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Identifikácia falzifikátov v dokumente pre kriminalistické účely
Abstrakt:Cieľom forenzného skúmania dokumentov je posúdiť autenticitu všetkých hárkov, ktoré dokument obsahuje. Falšovanie dokumentov patrí v súčasnosti medzi najbežnejšie kriminálne prečiny a preto je potrebné neustále hľadať nové metódy analýzy pre spoľahlivé odhalenie falzifikátov. Cieľom tejto práce je overiť významnosť metódy skúmania papierových dokumentov pomocou FTIR spektroskopie. V experimentálnej časti práce boli zmerané spektrálne charakteristiky piatich druhov komerčne dostupného kancelárskeho papiera. Štatistickým vyhodnotením spektrálnych dát deviatich druhov kancelárskych grafických papierov sa dospelo k záveru, že z tohto hľadiska existuje významný rozdiel medzi obsahom plniva jednotlivých druhov papiera. FTIR spektroskopia sa teda ukázala ako vhodná nedeštruktívna metóda pre kriminalistické skúmanie dokumentov.
Kľúčové slová:FTIR spektrometria, forenzné skúmanie, dokumenty, papier

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene