Oct 20, 2020   5:56 a.m. Vendelín
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. (née Chalachanová)
Identification number: 4051
University e-mail: jana.chalachanova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Department of Theoretical Geodesy (FCE)

     
     
Projects     Publications
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
The program support of specialized surveying tasks
Written by (author): Bc. Petra Kostičová
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:doc. Ing. Renata Ďuračiová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Programová podpora špecializovaných geodetických úloh
Summary:KOSTIČOVÁ Petra : Programová podpora špecializovaných geodetických úloh. Bakalárska práca, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta. Katedra geodetických základov. Školiteľ: Ing. Jana Faixová Chalachanová, PhD. Bratislava 2016. Cieľom tejto bakalárskej práce bolo vytvoriť program na prevod ľubovoľných čísel do vopred zadefinovaných číselných sústav. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. Prvá kapitola sa zaoberá teóriou číselných sústav a prevodmi medzi nimi. Nachádzajú sa tam aj základné informácie o kódovaní čísel a postup pri tvorbe doplnkového kódu. V druhej kapitole je vysvetlená základná stavba programovacieho jazyka a tretia kapitola sa venuje tvorbe programu na prevod ľubovoľných čísel do číselných sústav. V poslednej kapitole sú zhrnuté výsledky o programe na prevod sústav a v závere sa nachádza stručný popis fungovania vytvoreného programu a jeho možnosti využitia v budúcnosti.
Key words:
Číselná sústava, Programovací jazyk, Číselné prevody, Grafické používateľské rozhranie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited