10. 7. 2020  23:49 Amália
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identifikačné číslo: 4142
Univerzitný e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 

Kontakty               
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias
Autor: Ing. Simona Lüleyová
Pracovisko:
Vedúci práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Oponent:Ing. Milan Suhaj, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias
Abstrakt:V súčasnosti je dôležité pre každého výrobcu v mäsovom priemysle zabezpečovať pre svojich zákazníkov jednak zdravotne bezpečné potraviny, a na druhej strane aj kvalitné. Pre rýchlu kontrolu surovín a takisto aj hotových výrobkov sa v súčasnosti využívajú prístroje, ktoré pracujú na metóde blízkej infračervenej spektroskopie. Prístroje pracujúce na tejto metóde by mali byť rýchle a dostatočne presné. Preto je táto práca zameraná na porovnanie chemických analytických metód stanovenia základných nutričných parametrov mäsa s prístrojom FoodScan. V práci sa analyzovali vybrané anatomické časti z troch druhov mias. V úvode práce je popísaná metóda NIR a samotný prístroj. V ďalšej časti sú spomenuté chemické metódy, ktoré sa používali na jednotlivé stanovenia. V závere sa nachádzajú výsledky prezentované v grafoch a v tabuľkách spolu so štúdiami, ktoré sa danej problematike venovali.
Kľúčové slová:nutričné parametre, mäso, NIR, FoodScan

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene