2. 6. 2020  6:04 Xénia
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Identifikační číslo: 4142
Univerzitní e-mail: ladislav.staruch [at] stuba.sk
 
Odborný asistent CSc.,PhD. - Oddelenie potravinárskej technológie (ÚPV FCHPT)

Kontakty
     
     
Projekty     
     
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias
Autor: Ing. Simona Lüleyová
Pracoviště:
Vedoucí práce:
Ing. Ladislav Staruch, PhD.
Oponent:Ing. Milan Suhaj, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Využitie a porovnanie FoodScanu a referenčných metód pri vybraných druhoch mias
Abstrakt:
V súčasnosti je dôležité pre každého výrobcu v mäsovom priemysle zabezpečovať pre svojich zákazníkov jednak zdravotne bezpečné potraviny, a na druhej strane aj kvalitné. Pre rýchlu kontrolu surovín a takisto aj hotových výrobkov sa v súčasnosti využívajú prístroje, ktoré pracujú na metóde blízkej infračervenej spektroskopie. Prístroje pracujúce na tejto metóde by mali byť rýchle a dostatočne presné. Preto je táto práca zameraná na porovnanie chemických analytických metód stanovenia základných nutričných parametrov mäsa s prístrojom FoodScan. V práci sa analyzovali vybrané anatomické časti z troch druhov mias. V úvode práce je popísaná metóda NIR a samotný prístroj. V ďalšej časti sú spomenuté chemické metódy, ktoré sa používali na jednotlivé stanovenia. V závere sa nachádzajú výsledky prezentované v grafoch a v tabuľkách spolu so štúdiami, ktoré sa danej problematike venovali.
Klíčová slova:
nutričné parametre, mäso, NIR, FoodScan

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně