30. 10. 2020  18:03 Simona, pamätný deň - Výročie Deklarácie slovenského národa
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výučba
     
     Publikácie
     
     Vedené práce
     
Konferencie     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
Autor: Ing. Jakub Šilhár
Pracovisko:
Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:prof. Ing. Ivan Baránek, CSc.
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Vplyv boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz
Abstrakt:
Diplomová práca je zameraná na štúdium a analýzu vplyvu boridovania na opotrebovanie kopírovacích fréz. Celá práca je rozdelená na štyri časti. Sú tu rozoberané jednotlivé charakteristiky rezného procesu ako je opotrebenie, trvanlivosť atď. Ďalej je práca zameraná na možnosti zvyšovania trvanlivosti poľgulových fréz. Posledná časť práce je zameraná na experiment, na jeho prípravu, plánovanie a realizáciu. Experiment sa týka porovnávania boridovaných a neboridovaných nástrojov v procese obrábania. Vyhodnotené sú jednotlivé parametre teda trvanlivosť reznej hrany a opotrebenie na chrbte v závislosti od stanoveného kritéria. Výsledkom experimentu je porovnanie, ktorý nástroj (boridovaný alebo neboridovaný) sa viacej opotreboval a ktorý mal vyššiu trvanlivosť reznej hrany.
Kľúčové slová:opotrebovanie, rezný klin, nástroj, trvanlivosť, frézovanie, sily, fréza, boridovanie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene