6. 4. 2020  15:04 Irena
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikační číslo: 4162
Univerzitní e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     
Orgány     Vedené práce     Konference     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Skúmanie štruktúry a vlastností LGG podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania
Autor: Ing. Miroslav Klimo
Pracoviště: Ústav výrobných technológií (MTF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:doc. Ing. Matej Beznák, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Skúmanie štruktúry a vlastností LGG podrobenej tvárneniu za tepla metódou dopredného hydrodynamického pretláčania
Abstrakt:Úlohou tejto diplomovej práce bolo analyzovať štruktúru a vlastnosti liatin s guľôčkovým grafitom po tvárnení technológiou dopredného hydrodynamického pretláčania. V teoretickej časti je uvedené základné rozdelenie liatin a výroba liatin s guľôčkovým grafitom. Ďalej sú posudzované vlastnosti LGG a možnosti ich zlepšenia pomocou tepelného spracovania a tvárnenia. Praktická časť sa zaoberá skúmaním mikroštruktúry a mikrotvrdosti LGG po pretláčaní.
Klíčová slova:liatina, guľôčkový grafit, dopredné pretláčanie, mikroštruktúra

Aktuální stupeň zveřejnění
 
zpřístupňování digitální rozmnoženiny školního díla prostřednictvím akademické / univerzitní knihovny na studijní, vědecké, vzdělávací a informační účely pouze uživatelům v rámci vysoké školy (kontrola přístupu na základě IP adres počítačů nebo prostřednictvím jména a hesla).


Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně