4. 8. 2020  13:38 Dominik, Dominika, pamätný deň - Deň Matice slovenskej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Identifikačné číslo: 4162
Univerzitný e-mail: alexander.caus [at] stuba.sk
 
Profesor DrSc. - Katedra zlievarenstva a práškovej metalurgie (UVTE MTF)

     
Výučba          
     
Orgány
     
Vedené práce
     
Konferencie
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc.
Oponent:
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

Názov práce:
Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní
Abstrakt:
Bošeľa, Marek: Štúdium transformácie solidifikačnej štruktúry rýchloreznej ocele pri tepelnom spracovaní. Diplomová práca. Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Katedra zlievarenstva. Vedúci práce: prof. Ing. Alexander Čaus, DrSc. Konzultant: Ing. Michal Boháčik Diplomová práca je zameraná štúdiom transformácie solidifikačnej štruktúry rýchlorezných ocelí pri tepelnom spracovaní. V úvodnej časti sú všeobecne popísané charakteristiky rýchlorezných ocelí, ich chemické zloženie, hlavné legujúce prvky, rozdelenie rýchlorezných ocelí a ich mechanické vlastnosti. Druhá kapitola je venovaná tepelnému spracovaniu rýchlorezných ocelí, od ktorého závisí ich výsledná štruktúra a spôsoby ich využitia v praxi. Cieľom bolo preskúmať mikroštruktúru rýchlorezných ocelí a vyhodnotiť zmeny, po ich tepelnom spracovaní.
Kľúčové slová:rýchlorezná oceľ, tepelné spracovanie, vlastnosti, mikroštruktúra

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene