21. 10. 2020  7:19 Uršuľa
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 

Kontakty     Výuka
     
Projekty
     
Publikace
     
Vedené práce
     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce:
Diplomová práce
Název práce:
Trnava - západný rozvoj mesta
Autor: Ing. arch. Tamara Čendulová
Pracoviště:
Ústav urbanizmu a územného plánovania (FAD)
Vedoucí práce:
Oponent:
Stav závěrečné práce:
Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:
slovenský jazyk

Název práce:Trnava - západný rozvoj mesta
Abstrakt:
Základnou úlohou, ktorú som sa snažila vyriešiť je zakomponovanie a zveľadenie rekreačnej zóny Kamenný mlyn ako reprezentatívnej súčasti mesta Trnava. Využiť potenciál priestoru medzi mestom a obcou Biely Kostol na vytvorenie lukratívnej zóny, ktorá sa začlení do mesta ako samostatná nová mestská časť. Jej charakteristickým znakom je prechod medzi mestskou a vidieckou štruktúrou s vysokým podielom zelene v území. Vytvoriť vhodné priestory a atmosféru pre bývanie, možnosť športového sa vyžitia, ale aj uspokojiť svoje potreby na nákupoch v mnohých prevádzkach, či posedením v kaviarňach a reštauráciách. Súčasťou zóny je tiež umiestnenie materskej škôlky, základnej školy, polikliniky s nemocnicou, miestnych úradov či knižnice. Vytvorenie verejných priestorov, priestorov pre služby v centre zóny a na vstupe do srdca rekreačného areálu a tiež sprístupnenie nábrežia Trnavských rybníkov zvýši lukrativitu tejto časti mesta. Situovanie vedecko-výskumného centra a výstavných priestorov, či areálu a tiež umiestnenie administratívnych priestorov zabezpečí ľuďom prácu v rámci novo navrhnutej zóny. Vysoká škola zároveň zabezpečí vzdelávanie v potrebných oboroch. Práve preto bolo dôležité vytvoriť systém dopravy v území a prehodnotiť spôsob prepojenia mesta s obcou Biely Kostol, ktoré v súčasnosti prechádza pomedzi rybníky a pretína tak toto prírodné prostredie. Nemenej dôležitou bola pre mňa vízia vytvorenia priestorov pre ľudí -- pre ich stretávanie sa, prechádzky a aktívne trávenie voľného času, pričom dôraz sa kladie aj na využitie bicyklov ako spôsobu dopravy. Využitie potenciálov územia, ktoré nám ponúka a ich vyzdvihnutie bolo samozrejmé pri hľadaní optimálnych riešení, ktoré by vyhovovali ľuďom čo najviac.
Klíčová slova:západný rozvoj mesta, rekreačná zóna Kamenný mlyn, mestská časť, Trnava, zeleň

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně