25. 2. 2020  7:24 Frederik
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava lokalita "Pasienky"
Autor: Ing. arch. Ivana Bradová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava lokalita "Pasienky"
Abstrakt:Projekt sa zaoberá zónou bývalej Dimitrovky v Bratislave. Námet nadväzuje na zelenú os mesta, ktorá sa tiahne od centra (Námestie slobody) a končí na Zlatých pieskoch, pričom je súčasťou územia Bajkalská - Mierová kolónia. Spomínaná zelená kompozičná os je vymedzená existujúcimi dominantami v priestore. Sú to najmä staré továrenské komíny Závodu mieru a súčasnej prevádzky ZSE. Na hlavnú zelenú líniu sa postupne napájajú menšie, existujúce i novonavrhované ťažiská. Tie majú rôznorodý charakter : dopravný, obchodný, športovo-rekreačný a kultúrny. Dôraz sa kladie i na existujúce objekty a komunikácie. Ekonomická stránka je teda taktiež primárne dôležitá ako idea projektu. V neposlednom rade je podstatné prepojenie Trnávky, Nového mesta, Ružinova a Rače cez transformované územie. Najväčší problém zóny, vyplývajúci zo SWOT analýzy, je železnica umiestnená na zemnom vale, rozdeľujúca územie na dve časti. Preto navrhujem umiestniť hlavný dopravný uzol smerujúci do Maďarska na estakádu, čím sa funkčne a opticky prepoja jednotlivé časti zóny. Priestor pod ňou možno využiť na statickú dopravu pre miestnych obyvateľov, no môže taktiež plniť funkciu mestského záchytného parkoviska. Charakteristickým potenciálom zóny je jej športovo-rekreačný charakter. Nielen ponechanie existujúcich, no i navrhnutie nových športových aktivít pre všetkých, nielen miestnych obyvateľov, je priam nevyhnutné. Celodenné užívanie týchto krytých i exteriérových športovísk je zabezpečené vďaka funkčnej rozmanitosti územia. V doobedných hodinách ich majú k dispozícii školy v ich blízkosti, poobede sú pre domácich i návštevníkov jazera. Vyzdvihnutie všetkých dôležitých potenciálov územia je samozrejmé pri hľadaní optimálneho riešenia.
Klíčová slova:športovo-rekreačná zóna Kuchajda, východný rozvoj Bratislavy, revitalizácia priemyselného areálu, železničná estakáda

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně