Jan 26, 2020   9:51 p.m. Tamara
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Waterfont city development
Written by (author): Ing. arch. Veronika Šavelová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Summary:Téma zadania diplomovej práce pojednáva návrh urbanistickej štúdie časti mesta Komárno v nadväznosti na preddiplomový ateliér. Riešené územie diplomovej práce tvorí nábrežie Dunaja vrátane územia Dunajského ramena a Alžbetinho ostrova. Hlavnou myšlienkou mojej práce bolo navrhnúť urbanistický koncept riešenia pre dané územie s cieľom sprístupnenia nábrežných plôch a rozvoja vymedzenej lokality s ohľadom na históriu, vývoj štruktúry mesta a prírodné danosti. Tvorbe konceptu predchádzalo podrobné zhodnotenie súčasného stavu územia a jeho funkčného využitia, ktoré sa v niektorých ohľadoch javí ako nevyhovujúce. Navrhovaná urbanistická štúdia predkladá novú predstavu usporiadania a funkčného využitia lokality, riešenie dopravných vzťahov a peších nadväznosti a návrh zelene v súvislosti na kontaktné územie (historické jadro mesta Komárno, mesto Komárom).
Key words:ostrov, nábrežie, bývanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited