Apr 6, 2020   3:14 p.m. Irena
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Komárno - waterfront city development
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Bíróová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Komárno - rozvoj mesta na Dunaji
Summary:Vo svojej diplomovej práci som mala za cieľ umožniť prístup verejnosti k dunajskému nábrežiu v Komárne, a tým zabezpečiť priamy kontakt obyvateľov aj návštevníkov s vodným tokom. Súčasťou mojej koncepcie je spojiť mesto Komárno s Alžbetínskym ostrovom, t.j. Dunajské nábrežie s Malodunajským nábrežím pomocou novovytvorených peších lávok, ktoré vznikli predĺžením existujúcich osí. Do hlavnej koncepcie mojej záverečnej práce patrí navrhnúť zlepšenie funkčného využitia doteraz neprístupných priestorov a doplniť s príslušnou občianskou vybavenosťou, oddychovými a športovo-rekreačnými plochami. Súčasťou môjho filozofického návrhu bolo chrániť prírodný charakter, a preto v strednej časti riešeného územia navrhujem menej intenzívnu obytnú zástavbu, do ktorej vťahujem plochy zelene. Filozofický návrh mojej diplomovej práce je zatiaľ len víziou, ale predpokladám, že môj projekt bude v budúcnosti prijateľný ako alternatívna možnosť riešenia rozvoja mesta Komárno na Dunaji.
Key words:Komárno, Alžbetin ostrov, dunajské nábrežia, bývanie, zeleň

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited