25. 10. 2020  18:29 Aurel
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 

Kontakty
     
     
Projekty
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Diplomová práca
Názov práce:
Hlohovec - Šulekovo revitalizácia nábrežia
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:
Hlohovec - Šulekovo revitalizácia nábrežia
Abstrakt:
Hlavnou úlohou diplomovej práce bolo vyriešiť prepojenie mesta Hlohovec s riekou Váh a s mestskou časťou Šulekovo, vytvorením nábrežia s mestským charakterom a využitím potenciálu územia medzi mestom a mestskou časťou na vytvorenie novej atraktívnej zóny s vysokým podielom zelene a vodných plôch začlenených do obytnej štruktúry a zabezpečiť pešie prepojenie ťažiskových priestorov jednotlivých mestských častí. Vytvoreniu konceptu urbanistickej štúdie predchádzalo analyzovanie súčasného stavu riešeného územia, ktorý sa vo viacerých ohľadoch javí ako nevyhovujúci. Preto som sa rozhodla vypracovať nové usporiadanie funkčného využitia územia riešením dopravných vzťahov, pešej dostupnosti v rámci kontaktného územia
Kľúčové slová:
Mestské nábrežie,, revitalizácia nábrežia, Šulekovo, Hlohovec,

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene