24. 2. 2020  1:46 Matej
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Spišská Nová Ves - vstupná brána do Slovenského raja
Autor: Ing. arch. Beáta Urbanová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Spišská Nová Ves - vstupná brána do Slovenského raja
Abstrakt:V tejto diplomovej práci som chcela čiastočne poukázať na riešenie stále upadajúcemu cestovnému ruchu na Spiši. Vychádzala som z podkladov a zachovaných materiálov z histórie Novoveskej Huty a Spišskej Novej Vsi. Brala som na zreteľ možnosti kultúrneho, spoločenského vyžitia a hlavne turisticko-športového, ktoré ponúka Slovenský Raj. Snažila som sa v kompozičnom a funkčno-priestorovom riešení drasticky nenarušovať ráz a harmóniu krajiny, no zároveň vytvoriť nové atraktivity územia, ktoré majú prilákať ešte viac turistov.
Kľúčové slová:turizmus, rekreácia, urbanistický rozvoj mesta

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene