5. 4. 2020  7:01 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava - južná rozvojová os
Autor: Ing. arch. Lucia Uhrínová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Ernest Nagy, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava - južná rozvojová os
Abstrakt:Cieľom mojej diplomovej práce bolo navrhnúť južnú rozvojovú os Bratislavy. Riešené územie sa nachádza na Janíkovskom poli, situované južne od Petržalky a Južného mesta. Hlavnou kompozičnou a dopravnou kostrou môjho návrhu je nadviazanie na petržalskú zelenú chrbticu s električkovou traťou. V danom území sa aktuálne nenachádza žiadna vybavenosť ani žiadna zástavba, čiže môj návrh sa vyvíja na zelenej lúke. Mojim cieľom bolo dané územie funkčne naplniť tak, aby spĺňalo sebestačnú mestskú časť plynule spojenú so zvyškom mesta. Poloha riešeného územia je veľmi atraktívna z hľadiska blízkosti zelene, hrádze, chránených oblastí a rekreačných možností. Plynulé napojenie na dopravnú električkovú kostru zabezpečí rýchlu dopravu do mesta. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je vytvoriť zelené mesto, to znamená, dostať do územia čo najviac zelene, ktorá bude zadržiavať vlhkosť v danom území a vytvorí príjemné a obývateľné mesto. Ďalším kompozičným prvkom je priečna zelená os, ktorá prepája chránené územie Bažantnice s biocentrom Dunaja. V týchto prírodných zelených „fúzoch“ sa nachádza okrem pešej trasy aj cyklistický chodník, ktorý je napojený na cyklistický okruh do Rakúska. V návrhu sú zahrnuté okrem bývania hlavné funkcie, ktoré človek potrebuje počas života ako je šport, kultúra, vzdelanie, oddych, nemocnica a pracovná vybavenosť. Celé územie je dobre dopravne napojené či už diaľnicou alebo vlakom.
Kľúčové slová:Južná rozvojová os, zelené mesto, električková kostra

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene