25. 2. 2020  8:15 Frederik
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Autor: Ing. arch. Diana Juhásová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Michala Kozáková
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Mestská časť Bratislava Záhorská Bystrica - koncepcia rozvoja
Abstrakt:Cieľom projektu je nadviazanie nielen na zadanie diplomovej práce ale aj na samotné požiadavky samosprávy mestskej časti Bratislava – Záhorská Bystrica. V návrhu sa snažím prepájam jednotlivé témy v čo najväčšej možnej miere. Celá štúdia je navrhnutá a vypracovaná s ohľadmi na existujúcu štruktúru v mestskej štvrti, jej charakter a atmosféru vidieckeho sídla. Značnú časť projektu predstavuje obytná funkcia a to prevažne zložená z rodinných domov doplnená o zóny s bývaním v bytových domoch. Polyfunkcia bola navrhnutá v súlade jednak s existujúcou polyfunkciou v obci no počíta aj s navrhovanou a plánovanou výstavbou niektorých obecných štvrtí, ktoré sú aktuálne vo výstavbe. Veľkou úlohou v projektovaní štúdie bola aj verejná zeleň, ktorej je v obci nedostatok. Takáto zeleň bola v mojej štúdií navrhnutá v rôznych podobách na miestach, kde si to funkcia vyžadovala – líniová zeleň popri súkromných záhradách, izolačná zeleň oddeľujúca rušné cestné komunikácie, parková zeleň v novo navrhovaných mestských parkoch, ale tiež prírodná zeleň priamo nadväzujúca na nadregionálne biokoridory, ktoré sa v území nachádzajú. Celkový raster a štruktúra nového návrhu je založená na historických prameňoch o priebehu vzniku tejto mestskej časti.
Kľúčové slová:rozvoj, história, urbanizmus

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene