5. 4. 2020  7:12 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Autor: Ing. arch. Katarína Chalániová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Abstrakt:Úlohou bakalárskej práce je navrhnúť koncept na rekonštrukciu Svätotrojičného námestia v Krupine tak, aby vznikol plnohodnotný hlavný verejný priestor s funkciou reprezentačnou, zhromažďovacou a čiastočne aj relaxačnou. Hlavným problémom námestia je otázka tranzitnej dopravy, ktorá prechádza námestím. Môj návrh počíta s vylúčením tejto dopravy mestským okruhom a obmedzením dopravy na osobné autá a zásobovanie. Ďalším predmetom návrhu je vylúčenie parkovania na námestí a návrh parkovacích domov v blízkosti námestia. Pri navrhovaní som prehodnotila množstvo výtvarných diel a zelene na námestí, ktoré som zredukovala na Svätotrojičný stĺp a stromoradia po obvode námestia. Pre môj návrh je charakteristický štvorcový motív, ktorý vychádza z ortogonálneho tvaru námestia. Štvorce vyjadrené v dlažbe sú usporiadané do pravidelného rastra, ktorý je však po uhlopriečkach narušený, indikuje dynamiku pohybu chodcov. Malá architektúra rovnako ako aj navrhovaný mobiliár sa nesie v duchu minimalizmu z dôvodu maximálneho odhmotnenia priestoru a dosiahnutia asketického charakteru námestia so stredovekým charakterom, avšak moderným výrazom.
Kľúčové slová:verejný priestor, námestie, historizmus, minimalizmus

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 3 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene