Jan 23, 2020   3:19 p.m. Miloš
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Reconstruction of Svätotrojičný square in Krupina
Written by (author): Ing. arch. Katarína Michalková
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Rekonštrukcia Svätotrojičného námestia v Krupine
Summary:Úlohou mojej bakalárskej práce bola obnova, resp. prestavba Svätotrojičného námestia v Krupine. Návrh si vyžadoval potrebné preskúmanie a zohľadnenie všetkých analýz a prieskumov, ktoré vzišli po návšteve samotného miesta. Námestie, nakoľko sa nachádza v centrálnej polohe mesta, si vyžadovalo adekvátne skultúrnenie a vytvorenie rôznorodých priestorov využiteľných pre relax a oddych, ale aj priestranstvá pre reprezentačno-spoločenské účely. Ďalej bolo potrebné námestie zjednotiť, keďže v súčasnosti tomu tak nie je. To všetko sa premietlo do môjho návrhu. Vytvorila som námestie, ktorým je možné nerušene prejsť, posedieť si, načerpať energiu na oddychových miestach, stretnúť sa s ľuďmi na káve, vychutnať si nákupy v obchodíkoch miestneho charakteru a v neposlednom rade, navštíviť námestie v čase konania rozličných trhov, koncertov a podujatí. Priestor som navrhovala s prihliadnutím na historický ráz dobových fotografií, ako priestor s prevládajúcou rozptylovou a zhromaždovacou plochou, ktorý som doplnila o zeleň a historicky podložené korene ruží. Samotný prvotný výraz námestia je tvorený špecifickým usporiadaním kresby dlažby, rozmiestnením autorsky navrhnutého mobiliáru a dotvorený spomenutou zeleňou.
Key words:zeleň, revitalizácia, Krupina

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited