5. 4. 2020  6:32 Miroslava
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Autor: Ing. arch. Erika Tóthová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Rekonštrukcia námestia v Modre
Abstrakt:Úlohou záverečnej bakalárskej práce bolo vyriešiť priestor námestia Ľudovíta Štúra v Modre. V súčasnosti má námestie prevažne dopravný charakter, z čoho vyplýva jeho nízka estetická hodnota a to aj napriek tomu, že sa jedná priestor obostavaný množstvom renesančných meštianskych domov. Na námestí sa nachádza niekoľko budov s vysokou historickou hodnotou ako napríklad kostol sv. Štefana kráľa, Mestská brána (súčasť mestských hradieb) a niekoľko už spomínaných meštianskych domov. Moje riešenie sa opiera práve o históriu tohto priestoru spoločne s potrebou vytvorenia atraktívneho mestského centra, ktoré by sa zameralo hlavne na potrebu chodcov. Návrh samozrejme rešpektuje aj potrebu dopravy v priestore námestia, ale je riešená formou jednosmernej regulovanej komunikácie, prípadne formou obchvatu. Centrálny priestor námestia sa týmto pretvára na pešiu zónu s obnoveným potokom, zeleňou a lavičkami. Dôležitým prvkom námestia je aj súsošie Ľudovíta Štúra, ktoré sa momentálne nachádza medzi dvoma parkoviskami. V Návrhu ho premiestňujem na severný koniec námestia, čím sa stáva dominantnejším.
Kľúčové slová:námestie, Modra, pešia zóna

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie vyhotovenej digitálnej rozmnoženiny školského diela online prostredníctvom internetu po uplynutí 5 rokov po uzavretí tejto zmluvy bez obmedzenia, vrátane práva poskytnúť sublicenciu tretej osobe na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely.


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanieZáverečná prácaPrílohy práce

Časti práce s odloženým zverejnením:

Posudky záverečnej práce neobmedzene