26. 2. 2020  20:52 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Námestie baníkov v Rožňave
Autor: Ing. arch. Lucia Kühnelová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Námestie baníkov v Rožňave
Abstrakt:Východoslovenské mesto Rožňava ukrýva jedinečné štvorcové stredoveké Námestie baníkov, ktorého momentálny stav nezodpovedá jeho významu. Cieľom bakalárskej práce bolo navrhnúť riešenie, ktoré by obnovilo jeho funkčné, estetické, ako aj technické hodnoty. Návrh námestia vychádza z myšlienky prinavrátenia tohto dôležitého priestoru ľuďom a vytvorenia živého a atraktívneho priestoru. Statická a dynamická doprava, ktorá je najvýraznejším problémom námestia, je odklonená do susedných ulíc, čím sa vytvorila pokojná pešia zóna. Kompozíciu návrhu určujú spoločensky a historicky dôležité body na námestí, na ktoré opticky navádza dlažba. Zvýraznená je tak dominanta námestia Strážna veža, radnica, Biskupský palác s morovým stĺpom a kostol sv. Anny. Dlažba taktiež navádza návštevníkov námestia do frekventovaného pešieho prechodu. V mojom návrhu sú zakomponované odkazy na históriu námestia, ako je stromová alej pri kostole a štyri "kašne" umiestnené v rohoch námestia. Navrhnutý mobiliár a malá architektúra dotvárajú minimalistickú atmosféru námestia, ktorá moderným spôsobom dáva vyniknúť jedinečnosti tohto stredovekého námestia.
Klíčová slova:verejný priestor, dynamika, navádzanie, historizmus

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně