Mar 29, 2020   12:22 p.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Square of miners in Roznava
Written by (author): Ing. arch. Tamara Čendulová
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Námestie baníkov v Rožňave
Summary:Úlohou bakalárskej práce bolo navrhnúť koncept na rekonštrukciu Námestia baníkov v Rožňave. Hlavnou myšlienkou môjho návrhu je odstránenie automobilovej dopravy z priestorov námestia a vytvorenie lukratívneho priestoru v srdci mesta, kde bude v popredí peší pohyb. Na základe získaných podkladov a po diskusii s miestnymi obyvateľmi som sa rozhodla celý koncept sústrediť práve na zachovanie tohto tvarovania, nie však už prostredníctvom hlavných cestných ťahov prechádzajúcimi priamo námestím, nakoľko pri dnešnej motorizácii je myšlienka ponechania automobilov v centrách miest už prekonaná. V mojom návrhu rátam s vylúčením dopravy prostredníctvom mestského okruhu a obmedzením dopravy na zásobovanie. Tento koncept pôvodného trasovania ciest ostane ponechaný v organizácii dlažby a jej logickom usporiadaní do prepojenia hlavných peších ťahov. Prostredníctvom redšie a hustejšie usporiadanej dlažby som sa snažila vytvoriť na námestí akoby funkčné celky určené na účelové využitie, či už plochy kultúry, stretávania sa, relaxačné plochy, plochy pre predajné stánky, terasy kaviarní a zeleň. Dôležitým faktom je tiež snaha o vytvorenie bezbariérového prostredia s ľahkou orientáciou v tomto priestore. Samozrejmosťou sú tiež vodné prvky a prvky zelene slúžiace nielen na dotvorenie tohto priestoru, ale aj na aktívne využitie napríklad pre hru detí. Súčasťou je aj snaha o informovanie verejnosti o hodnotách, najmä historických, tohto priestoru formou informačného panelu, ale aj výtvarným dotvorením múrika reliéfmi zobrazujúcimi erb, panorámu a pamiatky typické pre námestie.
Key words:historický koncept, verejný priestor, námestie, rekonštrukcia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited