Mar 29, 2020   10:59 a.m. Miroslav
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identification number: 4201
University e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Institute of Urban Design and Planning (FA)

Contacts     Lesson     Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Americké námestie
Written by (author): Ing. arch. Filip Ponechal
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Opponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Americké námestie
Summary:SÚHRN Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh revitalizácie Amerického námestia v Bratislave v mestskej časti Staré mesto. Americké námestie susedí s Floriánskym námestím a Odborárskym námestím. V minulosti bolo Americké námestie využívané ako autobusová stanica, pred polyfunkčným domom Avion stávali autobusy hromadnej diaľkovej dopravy. Dnes sú pred Avionom umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily, nachádza sa tam i benzínová čerpacia stanica. Na území Amerického námestia sa nachádza aj menší park, ktorý je však aj napriek svojej historickej hodnote v súčasnosti zanedbaný a je potrebné ho revitalizovať. K územiu Amerického námestia patrí aj vnútroblok medzi budovami nemocnice a budovou pitevne. Nasledujúca práca sa zaoberá vytvorením nového kvalitného verejného priestoru slúžiaceho na oddych, rekreáciu a kultúru. Významným zásahom do územia je zmena jednosmernej cesty za budovou Avionu na dvojsmernú, a to z dôvodu vytvorenia nových podzemných parkovacích miest na mieste pôvodných, ktoré nahradia ich kapacitu. Ideou bolo tiež prinavrátiť do mesta zelenú os, ktorá začína na Hlavnej Železničnej stanici a tiahne cez Americké námestie až po Ondrejský cintorín. Tým pádom vzniká nová pešia zóna prechádzajúca cez vnútroblok nemocnice až do Medickej záhrady. Po umiestnení parkovacích miest do podzemia sa priestor pred Avionom stáva využiteľným ako verejný priestor s fontánou a malou architektúrou s terasou určenou pre kultúru a oddych. Vzniká aj nová funkcia využitia objektov nemocnice, ktoré sa menia na výstavné a kultúrno-spoločenské priestory. V návrhu bola ponechaná pôvodná električková trať, ktorá tvorí v území dynamický prvok. Z materiálového a vizuálneho hľadiska ide predovšetkým o návrh nového typu dlažby, ktorá svojim geometrickým vyjadrením vytvára v území štruktúru s svojimi akcentmi a dominantami. Priestor je využiteľný počas celého roka.
Key words:zelená os , električka, peší ťah

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited