9. 4. 2020  10:48 Milena
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Americké námestie
Autor: Ing. arch. Filip Ponechal
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Americké námestie
Abstrakt:SÚHRN Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh revitalizácie Amerického námestia v Bratislave v mestskej časti Staré mesto. Americké námestie susedí s Floriánskym námestím a Odborárskym námestím. V minulosti bolo Americké námestie využívané ako autobusová stanica, pred polyfunkčným domom Avion stávali autobusy hromadnej diaľkovej dopravy. Dnes sú pred Avionom umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily, nachádza sa tam i benzínová čerpacia stanica. Na území Amerického námestia sa nachádza aj menší park, ktorý je však aj napriek svojej historickej hodnote v súčasnosti zanedbaný a je potrebné ho revitalizovať. K územiu Amerického námestia patrí aj vnútroblok medzi budovami nemocnice a budovou pitevne. Nasledujúca práca sa zaoberá vytvorením nového kvalitného verejného priestoru slúžiaceho na oddych, rekreáciu a kultúru. Významným zásahom do územia je zmena jednosmernej cesty za budovou Avionu na dvojsmernú, a to z dôvodu vytvorenia nových podzemných parkovacích miest na mieste pôvodných, ktoré nahradia ich kapacitu. Ideou bolo tiež prinavrátiť do mesta zelenú os, ktorá začína na Hlavnej Železničnej stanici a tiahne cez Americké námestie až po Ondrejský cintorín. Tým pádom vzniká nová pešia zóna prechádzajúca cez vnútroblok nemocnice až do Medickej záhrady. Po umiestnení parkovacích miest do podzemia sa priestor pred Avionom stáva využiteľným ako verejný priestor s fontánou a malou architektúrou s terasou určenou pre kultúru a oddych. Vzniká aj nová funkcia využitia objektov nemocnice, ktoré sa menia na výstavné a kultúrno-spoločenské priestory. V návrhu bola ponechaná pôvodná električková trať, ktorá tvorí v území dynamický prvok. Z materiálového a vizuálneho hľadiska ide predovšetkým o návrh nového typu dlažby, ktorá svojim geometrickým vyjadrením vytvára v území štruktúru s svojimi akcentmi a dominantami. Priestor je využiteľný počas celého roka.
Kľúčové slová:zelená os , električka, peší ťah

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene