18. 2. 2020  22:57 Jaromír
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Americké námestie
Autor: Ing. arch. Filip Ponechal
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Americké námestie
Abstrakt:SÚHRN Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh revitalizácie Amerického námestia v Bratislave v mestskej časti Staré mesto. Americké námestie susedí s Floriánskym námestím a Odborárskym námestím. V minulosti bolo Americké námestie využívané ako autobusová stanica, pred polyfunkčným domom Avion stávali autobusy hromadnej diaľkovej dopravy. Dnes sú pred Avionom umiestnené parkovacie miesta pre osobné automobily, nachádza sa tam i benzínová čerpacia stanica. Na území Amerického námestia sa nachádza aj menší park, ktorý je však aj napriek svojej historickej hodnote v súčasnosti zanedbaný a je potrebné ho revitalizovať. K územiu Amerického námestia patrí aj vnútroblok medzi budovami nemocnice a budovou pitevne. Nasledujúca práca sa zaoberá vytvorením nového kvalitného verejného priestoru slúžiaceho na oddych, rekreáciu a kultúru. Významným zásahom do územia je zmena jednosmernej cesty za budovou Avionu na dvojsmernú, a to z dôvodu vytvorenia nových podzemných parkovacích miest na mieste pôvodných, ktoré nahradia ich kapacitu. Ideou bolo tiež prinavrátiť do mesta zelenú os, ktorá začína na Hlavnej Železničnej stanici a tiahne cez Americké námestie až po Ondrejský cintorín. Tým pádom vzniká nová pešia zóna prechádzajúca cez vnútroblok nemocnice až do Medickej záhrady. Po umiestnení parkovacích miest do podzemia sa priestor pred Avionom stáva využiteľným ako verejný priestor s fontánou a malou architektúrou s terasou určenou pre kultúru a oddych. Vzniká aj nová funkcia využitia objektov nemocnice, ktoré sa menia na výstavné a kultúrno-spoločenské priestory. V návrhu bola ponechaná pôvodná električková trať, ktorá tvorí v území dynamický prvok. Z materiálového a vizuálneho hľadiska ide predovšetkým o návrh nového typu dlažby, ktorá svojim geometrickým vyjadrením vytvára v území štruktúru s svojimi akcentmi a dominantami. Priestor je využiteľný počas celého roka.
Klíčová slova:zelená os , električka, peší ťah

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně