26. 2. 2020  20:43 Viktor
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikačné číslo: 4201
Univerzitný e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výučba     Projekty     Publikácie     Vedené práce     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Autor: Ing. arch. Katarína Výletová
Pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Zibrin, CSc.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:anglický jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Bratislava východný rozvoj - transformácia územia
Abstrakt:Úlohou zadanej diplomovej práce bola urbanisticko-architektonická štúdia revitalizácie priemyselného areálu severnej časti bývalej fabriky Jurija Dimitrova, terajšieho Istrochemu -- Závod mier (prevádzka viskózneho hodvábu), jeho adaptácia na novú funkciu v súlade s potenciálnym rozvojom mesta a napojenie na existujúcu mestskú štruktúru. Riešené územie sa nachádza vo východnej časti katastra Bratislavy, v mestskej časti Nové Mesto a tvorí jeho širšie centrum. Hlavným cieľom môjho projektu bolo navrhnúť také urbanisticko-architektonické riešenie, ktoré by sa citlivo začlenilo do organizmu mesta a pomohlo zatraktívniť túto lokalitu. Zároveň bolo potrebné pri koncepcií zohľadniť stavebno-technický stav objektov, posúdiť ich vhodnosť na rekonštrukciu a ponechať tak v území stopy priemyselnej minulosti. Svojím návrhom som sa snažila vyriešiť alebo aspoň eliminovať problémy prameniace zo súčasnej prevádzky a využívania územia. Riešenie rešpektuje stanovené limity areálu, vytvára ťažiskové priestory rôznej kvality, bohatú sieť peších, cyklistických a zelených trás. Moje riešenie má vzhľadom na svoju polohu a navrhované funkčné využitie vysoký potenciál stať sa obľúbenou lokalitou na bývanie s možnosťou ďalšieho potenciálneho rozvoja.
Kľúčové slová:územný rozvoj, revitalizácia, priemyselný závod

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene