24. 2. 2020  1:40 Matej
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Bratislava - zóna Zlaté piesky
Autor: Ing. arch. Erika Tóthová
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:Ing. arch. Peter Stec, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Bratislava - zóna Zlaté piesky
Abstrakt:Pieskovisko je názvom urbanistickej štúdie vypracovanej pre lokalitu Bratislava- Zlaté piesky. Práca prirodzene nadväzuje na preddiplomový projekt, ktorý sa zaoberal témou východného rozvoja hlavného mesta. Vybraná lokalita je jednou z najatraktívnejších v kontexte s týmto zadaním. Riešené územie je dnes síce malo využívané, ale k tomuto faktu značne prispieva absencia služieb resp. akejkoľvek verejnosti prístupnej zástavby. Vďaka dobrej dopravnej prístupnosti a jedinečnému charakteru územia je zrejmý potenciál vzniku novej mestskej štvrte s centrom občianskej vybavenosti, novými možnosťami bývania, zábavy, športu a relaxu. Prvotnou snahou je dobudovanie a rozšírenie infraštruktúry v tejto lokalite, ďalej úprava nábrežia jazera na atraktívny mestský priestor a celkové dobudovanie územia s prihliadaním na existujúcu zástavbu. Riešenie má radiálno-okružný charakter, s objektmi s nízkou podlažnosťou. Na brehu jazera je zrejmá snaha o rozvoľnenie zástavby s integráciou zelene do mestského priestoru. Dôležitým znakom tohto projektu je práca s priehľadmi, resp. pešími radiálami prepájajúcimi jednotlivé atraktívne plochy (kultúra, šport, centrum OV). Mojou snahou bolo pracovať so zelenými plochami v kombinácii s typickými strohými mestskými blokmi, vytvárať medzi nimi súlad, ale aj kontrast. V návrhu bol zohľadnený aj charakter okolitej zástavby, jednak v hmote ako aj vo funkcii. Hlavným cieľom tejto štúdie je poukázanie na potenciály tohto územia a na potrebu prepojenia tejto lokality na letisko so zakomponovaním diaľnice do urbanistickej štruktúry.
Klíčová slova:jazero Zlaté piesky, letisko, nábrežie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně