26. 2. 2020  21:20 Viktor
Akademický informační systém

Lidé na STU


Na této stránce máte zobrazeny všechny veřejně přístupné údaje o zadané osobě. Některé informace o personálním zařazení a funkcích osoby mohou být skryty.

doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Identifikační číslo: 4201
Univerzitní e-mail: alzbeta.sopirova [at] stuba.sk
 
Docentka CSc.,PhD. - Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)

Kontakty     Výuka     Projekty     Publikace     Vedené práce     

Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Autor: Ing. arch. Zuzana Vlžáková
Pracoviště: Ústav urbanizmu a územného plánovania (FA)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Oponent:doc. Ing. arch. Dagmar Kaliská, CSc.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Nám. slobody v Šaštíne - rekonštrukcia verejného priestoru
Abstrakt:Námestie Slobody leží v historickom jadre Šaštína. Námestie je nepravidelného trojuholníkového až lichobežníkového tvaru Pôvodne bolo orientované na os gotického Kostola Jána Bosca, ktorý sa nachádza v južnom cípe námestia. Počas jednotlivých období vývoja spoločnosti prešiel priestor námestia mnohými zmenami. Predpokladá sa, že do roku 1929 sa v jeho centrálnom ťažiskovom priestore nachádzal solitérny objekt kaplnky. V tom istom roku bolo námestie vydláždené a premenované na "Masarykovo námestie". Významný moment zachytáva rok 1945, kedy bolo na pôvodnom mieste kaplnky pochovaných 48 padlých vojakov z druhej svetovej vojny. Tí boli neskôr prevezení na spoločné pietne miesto v Bratislave na Slavíne. Najväčšiu priestorovú zmenu námestia môžeme pozorovať v 60. rokoch. Pôvodne trojuholníkový tvar zužujúci sa smerom ku kostolu, ktorý pomyselne navádza človeka práve k miestu vzniku pútnictva a teda k miestu, kde vznikol charakter Šaštína tak, ako ho v súčasnosti poznáme, bol narušený výstavbou obchodného domu. Objekt bol vybudovaný na mieste pôvodnej zástavby, avšak nie v jej pôvodnej línii. Trojuholníkový tvar sa deformuje, respektíve obohacuje o lichobežník a stráca svoju priestorovú dynamiku. Najväčším problémom námestia je v súčasnosti statická doprava na celej jeho ploche. Vo svojom návrhu sa zameriavame na historický ráz a genius loci tohto miesta, ktorý je v súčasnosti vytláčaný automobilovou dopravou.
Klíčová slova:námestie, centrum, historické jadro, pešia zóna, kostol, bazilika, , kostol , bazilika, historické jadro

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně