Feb 16, 2020   10:53 p.m. Ida, Liana
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Gymnázium Hubeného ul., Bratislava - Interiér
Written by (author): Mgr. art. Pavel Janáček
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Gymnázium Hubeného ul., Bratislava - Interiér
Summary: Práca sa zaoberá návrhom priestorov Gymnázia na Hubeného ulici číslo 23. v Bratislave. Celý objekt je v súčasnosti veľmi nevýrazný a pôsobí zastarane. Exteriér školy je do veľkej miery zarastený zeleňou, ktorá zakrýva fasádu a robí ju tak skoro neviditeľnou pre svoje okolie. Interiér pôsobí chladne a nevýrazne. Tieto dve veci spolu s faktom, že sa jedná o interiér školy jasne udali smer práce. Interiér obsahuje výrazné farby aby priestor pôsobil energickejšie a sviežejšie. Priestor ponúka pocit otvorenosti a väčšej slobody. Tieto ciele sú uplatnené pri navrhovaní priestorov ako vestibul, bufet, chodba, a priestoroch podkrovia, ktoré sú prebudované a poskytujú tak dostatok príjemného priestoru stavaného ako na prácu a štúdium, tak aj na odpočinok.
Key words:vestibul, bufet, chodba, podkrovie, študovňa

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited