Oct 29, 2020   3:30 p.m. Klára, pamätný deň - Deň narodenia Ľudovíta Štúra
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FAD)

     
     
Lesson
     
Final thesis     
Projects
     
     
Supervised theses
     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
IN DA FLEURES, KROMEZIR
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Prevádzková budova, Květná zahrada, Kroměříž, ČR
Summary:
Návštevnícke centrum Kroměříž sa nachádza v barokovej záhrade zo 17. storočia. Objekt nadväzuje na nástupné línie na pozemok a je umiestnený na osi pozemku a existujúcej barokovej rotundy na pozemku v záhrade. Celá hmota ideovo vychádza z barokových protikladov vtedajšieho sveta. Na čo reaguje jendonuchý pôdorys v kontraste s tvarovo rozmanitou a členitou strechou. Tá je riešená 9 strešnými rovinami v rôznych spádoch, čím sa objekt stáva zaujímavým aj z vtáčej perspektívy, čo je podstatné pre diváka na kolonáde. Dispozíciu ovláda otvorená galéria cez dve podlažia , ktorá sa funkčne člení na tri celky. Hneď pri vstupe sa nachádza infocentrum, vpravo od neho priestory galérie so zázemím a vľavo sa nachádza záhradné centrum so skladmi. Oproti vstupu je multifunkčná prednášková miestnosť a pred ňou nástup na druhé podlažie. Na druhom nadzemnom podlaží je riešená prevádzka kaviarne so zázemím. Keďže je celý objekt navrhnutý s myšlienkou voľného otvoreného priestoru aj vo vnútri budovy, celá konštrukcia strechy tvorená oceľovými priehradovými nosníkmi je priznaná a návštevník tak má prehľad nielen o dianí v celom objekte, ale aj o objekte samotnom. Presklená časť fasády zo strany záhrady využíva kvetinový vyor brodérií v samotnej barokovej záhrade. Tento vzor zároveň slúži aj ako tieniaci prvok.
Key words:
barokový protiklad, návštevnícke centrum, priestor, záhrada


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited