May 25, 2020   7:34 p.m. Urban
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

     Graduate
     
Lesson
     
Final thesis
     
Projects     Publications
     
Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Residential vila
Written by (author):
Ing. arch. Lucia Bokomlášková
Department:
Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rezidenčná vila
Summary:
Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej rezidenčná vila pre veľvyslanca na ulici Kráľovské údolie v Bratislave, časť Staré mesto v dvoch úrovniach - časť architektonický návrh a projekt stavby. V prvej časti som vypracovala architektonický návrh s dokumentáciou pre územné konanie. Riešila som urbanistický, architektonický a dispozičný koncept riešenia zadania. V druhej časti- projekt stavby som spracovala základnú stavebno-architektonickú dokumentáciu a prehlbujúcu dokumentáciu objektu. Objekt je navrhovaný ako novostavba na pozemku pri novovybudovanej komunikácii v danej lokalite. Vstup na pozemok je prístupný zo severnej časti. Stúpajúci terén územia bol čiastočne využitý na zasadenie objektu, čím sa vytvorili dve úrovne na pozemku. Vstupy pre súkromnú a spoločenskú časť ako aj hospodársky vstup sú na úrovni prvého nadzemného podlažia. V prvom podzemnom podlaží sú skladové priestory, miestnosť pre domáce práce- žehlenie, pranie a pod. Zo suterénu sa dá vyjsť na terén v nižšej úrovni, kde sa nachádza exteriérový bazén. Na prvom nadzemnom podlaží sú denné časti súkromnej časti, garáž, hospodárske priestory a spoločenská hala. Na druhom nadzemnom podlaží je pracovňa veľvyslanca, nočná časť a spoločenské priestory.
Key words:
VILA, rezidencia, veľvyslanec

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses via academic / university library for study, scientific, educational and information purposes only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password).


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited