28. 9. 2020  15:03 Václav
Akademický informačný systém

Ľudia na STU


Na tejto stránke máte zobrazené všetky verejne prístupne údaje o zadanej osobe. Niektoré informácie o personálnom zaradení a funkciách osoby môžu byť skryté.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identifikačné číslo: 422
Univerzitný e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Ústav interiéru a výstavníctva (FAD)

Kontakty
     
     
Výučba     Záverečná práca
     
     
     
Vedené práce
     

Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Rezidenčná vila
Autor:
Pracovisko:
Vedúci práce:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Rezidenčná vila
Abstrakt:
Cieľom bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej rezidenčná vila pre veľvyslanca na ulici Kráľovské údolie v Bratislave, časť Staré mesto v dvoch úrovniach - časť architektonický návrh a projekt stavby. V prvej časti som vypracovala architektonický návrh s dokumentáciou pre územné konanie. Riešila som urbanistický, architektonický a dispozičný koncept riešenia zadania. V druhej časti- projekt stavby som spracovala základnú stavebno-architektonickú dokumentáciu a prehlbujúcu dokumentáciu objektu. Objekt je navrhovaný ako novostavba na pozemku pri novovybudovanej komunikácii v danej lokalite. Vstup na pozemok je prístupný zo severnej časti. Stúpajúci terén územia bol čiastočne využitý na zasadenie objektu, čím sa vytvorili dve úrovne na pozemku. Vstupy pre súkromnú a spoločenskú časť ako aj hospodársky vstup sú na úrovni prvého nadzemného podlažia. V prvom podzemnom podlaží sú skladové priestory, miestnosť pre domáce práce- žehlenie, pranie a pod. Zo suterénu sa dá vyjsť na terén v nižšej úrovni, kde sa nachádza exteriérový bazén. Na prvom nadzemnom podlaží sú denné časti súkromnej časti, garáž, hospodárske priestory a spoločenská hala. Na druhom nadzemnom podlaží je pracovňa veľvyslanca, nočná časť a spoločenské priestory.
Kľúčové slová:VILA, rezidencia, veľvyslanec

Aktuálny stupeň zverejnenia
 
sprístupňovanie digitálnej rozmnoženiny školského diela prostredníctvom akademickej/univerzitnej knižnice na študijné, vedecké, vzdelávacie a informačné účely len používateľom v rámci vysokej školy (kontrola prístupu na základe IP adries počítačov alebo prostredníctvom mena a hesla).


Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene