Apr 5, 2020   7:07 a.m. Miroslava
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Interior de Museo de los volcanes
Written by (author): Ing. arch. Zuzana Dravecká
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Katarína Paškanová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interiér priestorov Múzea vulkánov , Lanzarote, Španielsko
Summary:Abstrakt Predmetom riešenia mojej diplomovej práce boli vstupné a výstavné priestory Múzea vulkánov na španielskom ostrove Lanzarote. Navrhnúť toto múzeum vulkánov bolo cieľom medzinárodnej študentskej súťaže. Objekt je situovaný v chránenej prírodnej rezervácii Timanfaya, ktorá je význačná svojím vulkanickým pôvodom a jedinečným výrazom sopečnej krajiny. Budova tvorí v tomto prostredí solitérny prvok . Dôležitým aspektom pri jeho navrhovaní bola snaha zakomponovať stavbu do okolitej prírody tak, aby nepôsobila rušivo, ale naopak , aby zdôraznila jej organický charakter. Inšpiráciou sa mi stala tečúca láva, v podobe ktorej sa nesie skulpturálny tvar budovy. Timanfaya je veľmi navštevovaným miestom a tak bolo potrebné navrhnúť objekt výrazovo dostatočne atraktívny pre návštevníkov a zároveň spĺňajúci všetky požiadavky, ktoré boli vopred dané v lokalitnom programe. Hlavnou ideou riešených interiérov je zachovať organický charakter , vniesť do vnútorných priestorov dynamiku okolitej prírody prostredníctvom atypových riešení stavebných či mobiliárnych prvkov. Veľmi dôležitým a zjednocujúcim výrazovým prvkom je vrásnenie zachytené napríklad v dominujúcej skulpturálnej stene vo foyer, taktiež recepčného pultu či ustupujúcich podlaží vstupnej haly. Môžeme zachytiť jemné zlievania a prepojenia niektorých stien či mobiliárnych prvkov do podlahy, v ktorej sú citeľné vrstevnice, ktoré pokračujú pozdĺž celej budovy a naznačujú smer výstavy. Výstavné priestory sú riešené veľkoryso a umožňujú viacero možných variácii usporiadania. Okrem hlavnej expozičnej haly sa vstupuje do menších variabilne oddeliteľných priestorov určených predovšetkým na videoprojekciu. Ich súčasťou sú tiež interaktívne didaktické panely. Výstava je riešená dvojúrovňovo. Na druhé poschodie sa prichádza dvomi zmiešanočiarými schodiskami, ktorých podschodiskový priestor je plne využitý na skladobné účely v jednom prípade, v druhom dôvtipne prezentujú významné sopky sveta cez štrbiny v atypickej konštrukcii. Na druhé podlažie vedie aj samostatný vstup prístupný hlavným schodiskom alebo výťahom. Táto časť expozície je predovšetkým zameraná na výstavu fotografií a malieb so sopečnou tématikou. Netreba zabúdať, že samotná krajina je jednou nádhernou expozíciou, ktorá je odvnímateľná cez vybrané miesta v presklenej fasáde budovy. Ostatok je tienený, aby do interiéru vstupovalo len požadované množstvo denného osvetlenia.
Key words:expozícia, dynamika, atyp

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet with no restrictions, incl. the right to provide sub-lincence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment formFinal thesisThesis appendices

Parts of thesis with postponed release:

Reviews for final thesis unlimited