Feb 26, 2020   9:19 p.m. Viktor
Academic information system

Persons at STU


This page displays all publicly accessible information about the desired person. Some information about the person's occupation and offices may be hidden.

Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Identification number: 422
University e-mail: katarina.moravkova [at] stuba.sk
 
Odborná asistentka CSc.,PhD. - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)

Contacts     Graduate     Lesson     Final thesis     
Projects     Publications     Supervised theses     

Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:interior design of a cultural - civic centre, heating station monument by D. Jurkovič
Written by (author): Ing. arch. Anna Hatiarová
Department: Institute of Interior and Exhibition Design (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Katarína Morávková, PhD.
Opponent:Ing. arch. Hana Királyová
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Interiér multifunkčného, kultúrno - spoločenského centra, Jurkovičova tepláreň, Bratislava
Summary:Projekt je príkladom revitalizácie jednej z pamiatok výrobných objektov, pochádzajúceho z tvorby významného Slovenského architekta Dušana Jurkoviča. Riešenie interiérov dostavby využíva estetický potenciál pamiatky -- charakteristický prvok neskorej tvorby autora. Funkcia - vystavenie kultúrneho dedičstva a odbornej činnosti pre širokú verejnosť. Atraktívne priestory, záujmové a voľno časové aktivity, podpora socializácie, kvalita prostredia vnímaním tvarov a kompozície .
Key words:revitaizácia , predajňa , kultúra

Current level of public release
 
access to digital copies of seminar papers and theses on-line via Internet after the lapse of 6 years from concluding this contract only to university users (access check based on computer's IP address or on login and password), incl. the right to provide sub-licence to a third person for study, scientific, educational and information purposes.


Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited